Hi, mình thấy có nhiều bạn đang lúng túng khi muốn vẽ bánh răng. Có nhiều cách vẽ lắm, bây giờ, mình sẽ giúp các bạn một cách vẽ rất đơn giãn.

Đầu tiên, dùng Polygon Tool (Y) vẽ 1 hình đa giác (VD là 16 cạnh)

Kế đến dùng Shape Tool (F10) chọn 1 nút và giữ Ctrl kéo vào bên trong ta được hình sau:


Dùng Shape Toll nhấp đúp vào 2 điểm mình đánh dấu (thêm vào 2 nút)

Xóa nốt này đi

Ta được hình sau

Vẽ thêm một hình tròn đồng tâm giống như hình vẽ

Weld 2 hình với nhau sẽ được hình này:

Đến đây ta sẽ vẽ thêm một bánh răng nữa nhưng nhỏ hơn và có số răng là 32 (làm giống như từ đầu, chỉ khác là dùng Polygon Tool vẽ đa giác 32 cạnh)

Cho hai hình đồng tâm (chọn cả hai, bấm phím E, C) sau đó Combine lại

Tô màu chuyển sắc cho bánh răng:

Sau đó extrude tương tự như mình

Xong bỏ outline đi

Vậy là hoàn tất, phần tô màu mình làm không được đẹp, các bạn tự mình nghĩ cách khác nhé. Chúc thành công.